تبلیغات

استاد چیزفهم دانشمندیان در گفتگو با موج ما

خوشنویسی را از ۱۳ سالگی فرا گرفتم / توان بالقوه ای برای رفع معضل بدخطی در جامعه داریم / انتظار داریم اساتید توسط اصحاب رسانه معرفی شوند

استاد چیزفهم دانشمندیان از اصحاب رسانه گلایه کرد و گفت: انتظار داریم اساتید توسط اصحاب رسانه معرفی شوند تا هنرمندان بتوانند رسالت خود را به انجام برسا...

شیراز نامه