تبلیغات

فرمانده سپاه ناحیه بقیه الله (عج) شیراز در گفتگو با موج ما

برگزاری مراسم ویژه روزجهانی مسجددر شهرک میانرود شیراز/تقدیرازمساجدفعال شهرشیراز

فرمانده سپاه ناحیه بقیه الله (عج) شیراز گفت: اگر مساجد فعال شود، می توان امیدوار بود مسائل و مشکلات جامعه از طریق امام جماعت مسجد حل و فصل کرد....

شیراز نامه