تبلیغات

#من_یک_سپاهی‌ام

پس از گزافه‌گویی‌های آمریکا درباره سپاه پاسداران و اتهام تروریستی بودن آن، مردم یک‌صدا به حمایت از سپاه برخاستند و کمپین "من یک سپاهی‌ام" را به راه ان...

امنیتی و دفاعی