تبلیغات

بودجه ۹۷ با شعارهای انتخاباتی دولت همخوانی ندارد

خطیب جمعه شیراز: دولت به‌جای “دست‌کردن در جیب مردم” به فکر برخورد با حقوق‌های نجومی باشد

امام جمعه موقت شیراز بودجه سال آینده با شعارهای انتخاباتی دولت همخوانی ندارد، گفت: دولت به‌جای کوچک‌کردن جیب مردم و دست کردن در آن به فکر برخورد با حق...

اخبار روز