تبلیغات

در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز بیان شد

صرفه‌جویی ۷۵۰ میلیون تومانی در بیمارستان نمازی با اجرای یک پیشنهاد مبتکرانه

پنجاه و دومین نشست ستاد اقتصاد مقاومتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، با بررسی پیشنهادی مبتکرانه در مرکز آموزشی درمانی نمازی همراه بود که 750 میلیون تومان ...

اقتصاد