تبلیغات

در ابتدای جلسه علنی شورای شهر شیراز اتفاق افتاد؛در ابتدای جلسه علنی شورای شهر شیراز اتفاق افتاد؛

دادخواهی معلمان بازنشسته از شورای شهر/ آیا معلمان بازنشسته حقشان را از شهرداری دریافت خواهند کرد؟

معلمان بازنشسته در اعتراض به شهرداری شیراز، دادخواهی شان را به شورای شهر آوردند؛ حدود سه دهه است که شهرداری مانع فروش و یا ساخت و ساز زمین های تعدادی ...

شورای شهر