تبلیغات

فرمانده سپاه سروستان در گفتگو با موج ما

تشریح برنامه های حضور خانواده شهید محسن حججی در سومین حرم اهل بیت(ع) / نزدیک به ده نفر از مردم سروستان در دفاع از حریم آل الله مبارزه کردند

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه سروستان گفت: خانواده شهید مدافع حرم شهید آزاد خشنود کوهنجانی از خانواده شهید مدافع حرم شهید محسن حججی تقدیر می کند....

شهدا